Privacyverklaring

Verwerkte gegevens

NewDanceFactory registreert uw persoons- en bedrijfsgegevens als je gebruik maakt van de diensten van NewDanceFactory. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

  • A.W.-gegevens
  • digitale adressen (zoals e-mailadres, URL, IP-adres)
  • financiële gegevens (zoals bankrekeningnummer)

Mocht je gebruik maken van formulieren op deze website, dan worden alleen je N.A.W.-gegevens geregistreerd.

Reden van verwerking

NewDanceFactory verwerkt bovengenoemde gegevens om met je in contact te komen en in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit levering van dans- en andere bewegingslessen.

Duur van bewaring

NewDanceFactory bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens werden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst met jou tot stand komt of na beëindiging van een bestaande overeenkomst.

Delen met derden

NewDanceFactory verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verzamelen van statistieken

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website om zo de werking van de website te kunnen verbeteren en zijn geanonimiseerd. Statistische gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

NewDanceFactory maakt voor het verzamelen van statistieken gebruik van door Google beschikbaar gestelde software. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om rapporten over deze website aan NewDanceFactory te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. NewDanceFactory heeft hier geen invloed op.

NewDanceFactory heeft Google geen toestemming verleend om verzamelde statistische gegevens te gebruiken voor andere diensten.

Recht op inzage en aanpassing

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@newdancefactory.nl. NewDanceFactory zal zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

NewDanceFactory neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door NewDanceFactory verzamelde gegevens, neem dan contact via info@newdancefactory.nl.